top of page

suunnittelutoimisto.online

TIETOSUOJASELOSTE

Yleistä
Tämä tietosuojakäytäntö koskee henkilötietojen käsittelyä suunnittelutoimisto.online verkkosivuilla. Käytäntö kertoo, mitä henkilötietoja kerätään asiakkaista, mihin tarkoituksiin niitä käytetään, kenelle niitä voidaan luovuttaa ja miten asiakas voi vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietojen lähde
1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi;
2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi;
3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

suunnittelutoimisto.online käyttää asiakkaan henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen

  • Asiakassuhteen hoitoon

  • Sivuston kehittämiseen ja parantamiseen

  • Ostohistoriaan perustuvien henkilökohtaisten tarjousten ja markkinoinnin toteuttamiseen (asiakkaan suostumuksella)


Henkilötietojen tallennuksen kesto
1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen;
2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät
Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.
Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Wix (verkkosivujärjestelmä);

  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);


Asiakkaan oikeudet
Asetuksen mukaisesti asiakkaalla on oikeus:
1. oikeus tutustua henkilötietoihin;
2. oikeus henkilötietojen oikaisuun
3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;
4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;
5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;
6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse.
7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus
1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.
2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset
1. Tekemällä sähköisen tilauksen asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;
2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;
3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio julkaistaan tällä verkkosivulla.
 
Nämä säännöt tulevat voimaan 30.3.2024.

SEURAAVA TASO ALKAA NYT.

bottom of page